Σειρά σημαντικών επαφών από τη Διοίκηση και τα Στελέχη της Συνεταιριστικής Τράπεζας...

Σειρά σημαντικών επαφών από τη Διοίκηση και τα Στελέχη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.

Σειρά σημαντικών επαφών από τη Διοίκηση και τα Στελέχη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.

Σειρά σημαντικών επαφών είχαν το προηγούμενο διάστημα η Διοίκηση και τα Στελέχη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.

Στις 10-11/09/2015, στα πλαίσια της σχετικής πρόσκλησης και της συνεργασίας της Τράπεζας μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), κλιμάκιο του τμήματος Οικονομίας και Τραπεζικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης επισκέφτηκε την Τράπεζα μας με σκοπό την έναρξη του έργου και τον σχεδιασμό των ενδιάμεσων σταδίων που θα ακολουθηθούν από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη.

Μέλη της αποστολής ήταν επίσης μέλη από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μικροχρηματοδοτήσεων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μικροχρηματοδοτήσεων, με τα οποία στελέχη της Τράπεζας μας αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές ανάγκες και τα τραπεζικά προϊόντα που είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας.

Η παραπάνω επίσκεψη ήταν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EASi που μετέχει η Τράπεζα μας και σε συνεργασία με την ΕΤΕπ έχει ως στόχο την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων μηχανισμών, διαδικασιών και προϊόντων για την παροχή μικροχρηματοδοτήσεων (microfinance) από την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Στις 14-16/09/2015, κλιμάκιο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών (FEBEA)επισκέφτηκε την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας με σκοπό την αξιολόγηση του αιτήματος για ένταξη της. Θα είναι έτσι, η πρώτη και η μοναδική Τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία θα έχει επιτυχώς πιστοποιήσει τις εσωτερικές της δομές και διαδικασίες και η στρατηγική της θα είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις αρχές του FEBEA. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αναμένεται να ανακοινωθεί στην Τράπεζα μας στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.

Ο FEBEA (Fédération Européenne des banques Ethiques et Alternatives) αποτελεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση 25 Τραπεζών σε πάνω 12 χώρες, οι οποίες συνολικά εξυπηρετούν μια πελατειακή βάση με πάνω από 500.000 μέλη και 21 δις. € ενεργητικό και έχει ως σκοπό, μέσω της δημιουργίας των απαραίτητων οικονομικών εργαλείων, της ενθάρρυνσης πρωτοβουλιών και της μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ των Τραπεζών μελών της, την ενίσχυση των φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας χρησιμοποιεί κάθε δυνατό μέσο και ευκαιρία για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της, την υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη νέων, σύγχρονων και καινοτόμων προϊόντων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών της περιοχής μας, καθώς μετέχει και παρακολουθεί τις εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Συνεταιριστική Καρδίτσας