Τα αποτελέματα της καταμέτρησης στο Νομό Καρδίτσας

Τα αποτελέματα της καταμέτρησης στο Νομό Καρδίτσας

Εκλογική Περιφέρεια Καρδίτσας

Ενσωμάτωση: 294/294 ( 100,00% )

Εκλογές 100

SHARE