Καταγγελία της  ΕΛΜΕ Καρδίτσας για τα κενά στα σχολεία

Καταγγελία της  ΕΛΜΕ Καρδίτσας για τα κενά στα σχολεία

Για μια ακόμη χρονιά , με την δικαιολογία των πολιτικών εξελίξεων, η νέα σχολική χρονιά βρίσκει τα σχολεία ανέτοιμα για την ομαλή λειτουργία τους, σαν συνέπεια κακού προγραμματισμού αλλά και έλλειψη ή αδιαφορία πολιτικής βούλησης.

Υπάρχουν κενά εκπαιδευτικών σ΄ όλη την Ελλάδα, σε κάποιες περιοχές μάλιστα πολύ μεγάλα. Ειδικά για την περιοχή μας υπάρχουν κενά σε ειδικότητες ξένων γλωσσών, καλλιτεχνικών, τεχνικών ειδικοτήτων και φυσικών επιστημών.

Από πλευρά τους, ο Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης και η Περιφερειακή Διευθύντρια εκφράζοντας την κυβερνητική πολιτική, στην προσπάθεια να λειτουργήσουν τα σχολεία σε συνθήκες έλλειψης εκπαιδευτικών συγκεκριμένων ειδικοτήτων, κινούνται ή ίσως και ξεπερνούν τα όρια νομιμότητας, αφού εφαρμόζουν κατά το δοκούν ή και κατά περίπτωση τον κανονισμό του μέγιστου αριθμού μαθητών κατά τμήμα.  Ευθύνονται και οι σύμβουλοι που έχουν από παιδαγωγικής πλευράς την αρμοδιότητα να κάνουν προτάσεις.

Συγκεκριμένα (Ν.4186/2013), ο μέγιστος αριθμός προβλέπεται 27 κατά τμήμα, αλλά επίσης ο μέγιστος αριθμός μειώνεται κατά 3 για κάθε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Χωρίς να υπάρχει γραπτή οδηγία, ή εγκύκλιος, οι μαθητές που έχουν βέβαια έγγραφα που πιστοποιούν τις ειδικές ανάγκες τους, άλλοτε λαμβάνονται υπόψη και άλλοτε δεν λαμβάνονται για τον αριθμό των μαθητών κατά τμήμα.

Όμως, πέρα απ’ ό,τι λέει ο νόμος και η κάθε φορά ερμηνεία αυτού, η ουσία του θέματος είναι πως οι συνθήκες εκπαίδευσης και διδασκαλίας χειροτερεύουν μ΄ αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν σύγχρονες επιστημονικές μελέτες που προσδιορίζουν τον βέλτιστο αριθμό μαθητών στους 20 ανά τμήμα, πράγμα που αποτελεί και αίτημα του κλάδου (ΟΛΜΕ), αλλά και ανάγκη ξεχωριστής μέριμνας για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις πολιτικές που στα πλαίσια του νεοφιλελευθερισμού και της λιτότητας μειώνουν τα κονδύλια για την εκπαίδευση και γενικά τις κοινωνικές δαπάνες.

Την ίδια στιγμή μάλιστα που χειροτερεύουν οι συνθήκες εκπαίδευσης με τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, παρατηρούνται αποσπάσεις όπως στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στις Δημόσιες βιβλιοθήκες με αδιαφανή κριτήρια.

Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί και πρέπει να λυθεί με μαζικούς διορισμούς των αναγκαίων εκπαιδευτικών. Άμεσα με προσλήψεις των απαραίτητων αναπληρωτών. Για μια Δημόσια Παιδεία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.

Για την ΕΛΜΕ Καρδίτσας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                                    ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

 

SHARE