Σε Δημόσια διαβούλευση το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου...

Σε Δημόσια διαβούλευση το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Καρδίτσας

Εισάγεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Καρδίτσας, με την ανάρτησή του στο site του Δήμου στη διεύθυνση www.dimoskarditsas.gov.gr .

Ο Δήμος προσβλέπει στον θεσμό των Δημόσιων Διαβουλεύσεων ως μέσο κατάθεσης ουσιαστικών προτάσεων και απόψεων των ευαίσθητων φορέων και πολιτών, με στόχο την διαμόρφωση του τελικού κειμένου της πρότασης κανονιστικής Απόφασης, στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ανάγκη ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης του Δήμου Καρδίτσας καθώς και τυχόν νέων που θα ιδρυθούν στο μέλλον, η διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και η δημιουργία προϋποθέσεων που θα συμβάλλουν στον υγιή ανταγωνισμό.

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από το Δήμο Καρδίτσας απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, όπως και παρατηρήσεις, σχόλια,  ιδέες και προτάσεις, μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : ntzellou@dimoskarditsas.gov.gr, ή στο fax.: 2441350721, έως και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η συμμετοχή σας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας αυτής της προσπάθειας.

 

SHARE