Το πρόγραμμα εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το πρόγραμμα εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το πρόγραμμα εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι από τις 2 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή έως τις 10 Οκτωβρίου ημέρα Σάββατο, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην Λάρισα και στην αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανολογίας* καθώς και στα αντίστοιχα εργαστήριά του θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις (Θεωρητικού – Πρακτικού μέρους) για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών των δραστηριοτήτων:

Πλήρες κείμενο

SHARE