Εθελοντική προσφορά σε δραστηριότητες του συλλόγου τριτέκνων

Εθελοντική προσφορά σε δραστηριότητες του συλλόγου τριτέκνων

Γίνεται γνωστό από το σύλλογο ότι θα λειτουργήσουν και φέτος τμήματα πληροφορικής και εκμάθησης σκακιού. Για το λόγο αυτό ο σύλλογος ζητά εθελοντές των παραπάνω ειδικοτήτων για να προσφέρουν τις γνώσεις τους, ούτως ώστε να λειτουργήσουν τα παραπάνω τμήματα προσφοράς στα παιδιά των τριτέκνων οικογενειών του συλλόγου .