Ολοκληρώθηκαν τα θεματικά Δίκτυα με θέμα: «Η σύνδεση του αγροτικού τομέα...

Ολοκληρώθηκαν τα θεματικά Δίκτυα με θέμα: «Η σύνδεση του αγροτικού τομέα με την απασχόληση στην Π.Ε. Καρδίτσας»

Ολοκληρώθηκαν τα θεματικά Δίκτυα με θέμα:  «Η σύνδεση του αγροτικού τομέα με την απασχόληση στην Π.Ε. Καρδίτσας»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Δράσης 4. «Δικτύωση τοπικών φορέων Καρδίτσας» με θέμα:

«Η σύνδεση του αγροτικού τομέα με την απασχόληση στην Π.Ε. Καρδίτσας»

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οχτώ θεματικά δίκτυα με τίτλο: «Η σύνδεση του αγροτικού τομέα με την απασχόληση στην Π.Ε. Καρδίτσας».Τα θεματικά δίκτυα πραγματοποιήθηκαν από την Αναπτυξιακή Καρδίτσας, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ η οποία είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ», στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4. «Δικτύωση τοπικών φορέων Καρδίτσας».

Προετοιμάστηκαν και υλοποιήθηκαν στοχευμένες συναντήσεις εκπροσώπων των εταίρων, τοπικών φορέων, ΜΚΟ, επιστημονικών συλλόγων, εκπροσώπων επιχειρήσεων, κ.α. Η ενέργεια της δικτύωσης των τοπικών φορέων διευκόλυνε την πρόσβαση των ωφελουμένων στις τοπικές επιχειρήσεις, το ενδιαφέρον εργοδοτών και επιχειρηματιών και τη στήριξη από τις τοπικές κοινωνίες.

Στόχος της δράσης ήταν η διασύνδεση των ομάδων στόχου, τοπικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων,  με σκοπό την επίτευξη κοινού αποτελέσματος και υπηρεσιών προς όφελος των ωφελουμένων της Πράξης, της ομάδας στόχου και της ευρύτερης κοινωνίας. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ενέργειας επιδιώκεται η ευρύτερη εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών και η κινητοποίησή της σε στοχευμένες κατευθύνσεις.

θεματικά δίκτυα (2)

Στο θεματικά δίκτυα παρουσιάστηκαν τοπικοί συνεταιρισμοί όπως η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρεία Καρδίτσας, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέβιας, ο Αγροτικός συνεταιρισμός Οσπρίων και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγής και Εμπορίας Υπερτροφών ΕΥΚΑΡΠΟΝ – HELLENIC SUPERFOODS, Επίσης σε ένα από τα θεματικά δίκτυα παρευρέθει και μίλησε ο υπεύθυνος εκτροφέας σαλιγκαριών ο οποίος ενημέρωσε  τους ωφελουμένους για την εκτροφή σαλιγκαριών. Ακόμη παρουσιάστηκε και η ΜΚΟ Οικόσφαιρα η οποία έχει σα σκοπό την κατανόηση, τη προάσπιση, τη συντήρηση και την αειφόρο διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας τα οποία αποτελούν και  προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.

Τέλος παρουσιάστηκαν τα ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ από τον κο Χαλάτση Θωμά, Σύμβουλο Επιχειρήσεων καθώς επίσης παρουσιάστηκε και η Ασφάλεια και η Υγιεινή στο χώρο εργασίας από τον Τεχνικό Ασφαλείας της ΑΝΚΑ ΑΕ κο Σακελλαρίου Ευάγγελο.

SHARE