Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα ΕΛΤΑ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα ΕΛΤΑ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα ΕΛΤΑ

Ξεκίνησαν οι πρώτες προσλήψεις στα ΕΛΤΑ μετά και από την έγκριση τους από το ΑΣΕΠ και την μικρή καθυστέρηση της διαδικασίας λόγω των εκλογών αφού οι προκηρύξεις για τις νέες προσλήψεις με εξάμηνα που θα ανέρχονται συνολικά πάνω από 500 ξεκίνησαν να εκδίδονται

Οι προκηρύξεις για τις πρώτες 269 προσλήψεις σε Αθήνα και Πειραιά ξεκίνησαν σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr να εκδίδονται άμεσα, ενώ αρμόδιες για την έκδοσή τους καθίστανται οι αντίστοιχες υπηρεσίες των ΕΛΤΑ.
Ηδη σήμερα τα ΕΛΤΑ, ανακοίνωσαν με προκήρυξη τους ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών, πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού εκατόν σαράντα επτά (147) ατόμων

Η προκήρυξη των ΕΛΤΑ αφορά 147 προσλήψεις ΔΕ Διανομέων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας -Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

. Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.

. Απαιτούμενα προσόντα για την ειδικότητα ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

. Κύρια προσόντα:

1. οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2. Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

Δείτε περισσότερα εδώ

ΠΗΓΗhttp://news247.gr
SHARE