Έναρξη συγκομιδής και συσκευασίας των ακτινιδίων για  την εμπορική περίοδο 2015-2016

Έναρξη συγκομιδής και συσκευασίας των ακτινιδίων για  την εμπορική περίοδο 2015-2016

Έναρξη συγκομιδής και συσκευασίας των ακτινιδίων για  την εμπορική περίοδο 2015-2016

Από τη  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καρδίτσας γίνεται γνωστό ότι ως ημερομηνία έναρξης συγκομιδής και συσκευασίας ακτινιδίων για την εμπορική περίοδο 2015-2016 ορίζουμε την 29η Σεπτεμβρίου 2015 ..

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι λεπτομέρειες της υπ’ αριθμ. 290524/3-9-2010 υπουργικής απόφασης σύμφωνα με την οποία οι υπεύθυνοι για την συγκομιδή των ακτινιδίων μπορούν να συγκομίσουν ακτινίδια μετά την παραπάνω ημερομηνία. Οι τυποποιητές – συσκευαστές προβαίνουν σε τυποποίηση- συσκευασία ακτινιδίων εφόσον αυτά έχουν αποκτήσει  φυσιολογικά τουλάχιστον 6,2 βαθμούς Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία  15%.

Οι Έμποροι διαθέτουν τα ακτινίδια στα λοιπά στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης – συσκευασίας, της εισαγωγής και εξαγωγής , αφού αυτά έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 9,5 βαθμούς Brix .