Ενημέρωση σχετικά με τα δελτία ομάδων γυναικείου ποδοσφαίρου

Ενημέρωση σχετικά με τα δελτία ομάδων γυναικείου ποδοσφαίρου

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Α΄, Β΄, Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι:

Με απόφαση της ΕΕ/ΕΠΟ(Συνεδρίαση της 25-6-2015), μετά από εισήγηση της Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου, στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγράμματος Γυναικείου Ποδοσφαίρου της UEFA περιόδου 2015-2016, εγκρίθηκε το κάτωθι:

Όλα τα Γυναικεία σωματεία(παλαιά και νέα), τα οποία θα συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα Γυναικείου Ποδοσφαίρου της Ομοσπονδίας και τα οποία θα προσκομίσουν, για τη ποδοσφαιρική περίοδο 2015-2016, τουλάχιστον δέκα(10) νέα Δελτία ποδοσφαιριστριών, ηλικίας δεκαέξι(16) ετών και κάτω(γεννημένες 01-01-2000 και εντεύθεν), θα λάβουν επιδότηση ύψους χιλίων(1.000) ευρώ.

Ως νέα δελτία ορίζονται οι πρώτες εγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστριών, οι οποίες θα διενεργηθούν τα χρονικά διαστήματα 01/10/2015-30/11/2015 και 01/03/2016-31/03/2016.

Οι αιτήσεις των ομάδων, οι οποίες θα δικαιούνται της ανωτέρω επιδότησης, θα πρέπει να αποσταλούν στην Ομοσπονδία(υπ΄όψιν Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου), μέχρι τις 29-04-2016.  Οι αιτήσεις θα πρέπει να αναγράφουν με ακρίβεια: α) τα ονοματεπώνυμα, β) την ημερομηνία γέννησης και γ) τον αριθμό δελτίου των ποδοσφαιριστριών που πληρούν τα ανωτέρω ηλικιακά κριτήρια.

SHARE