ΤΣΜΕΔΕ: Προθεσμία πληρωμής εισφορών για όσους έχουν αλλάξει κατηγορία

ΤΣΜΕΔΕ: Προθεσμία πληρωμής εισφορών για όσους έχουν αλλάξει κατηγορία

ΤΣΜΕΔΕ: Προθεσμία πληρωμής εισφορών για όσους έχουν αλλάξει κατηγορία

Έκδοση ειδοποιήσεων πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Α” Εξαμήνου του 2015 και καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμή τους

Λόγω του τρόπου λειτουργίας των διατραπεζικών συστημάτων και σύμφωνα με όσα σας πληροφορούσαμε σε προηγούμενη ανακοίνωση, από τις 27/9/2015 και έως το τέλος του μήνα δεν είναι εφικτή η έκδοση των ειδοποιήσεων πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Α” Εξαμήνου του 2015.

Έτσι, κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.:

Όσοι ασφαλισμένοι έχουν ήδη αιτηθεί αλλαγή ασφαλιστικής κλάσης (μέσω ηλεκτρονικής αίτησης στο www.tsmede.gr/n4331 ) και όσοι θα την αιτηθούν έως και τις 30/9/2015 ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙ, θα παραλάβουν τις ΝΕΕΣ ειδοποιήσεις πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Α” Εξαμήνου του 2015 (με τις ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ) από τις 1/10/2015 έως και τις 6/10/2015 (μέσω του διαδικτυακού τόπου του ταμείου).

Η εμπρόθεσμη πληρωμή (χωρίς πρόσθετα τέλη) θα έχει καταληκτική ημερομηνία τις 9/10/2015 (ημέρα Παρασκευή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για την δόση πληρωμής του τρέχοντος μήνα για τους ασφαλισμένους που τηρούν διακανονισμό οφειλών και αιτηθούν αλλαγή της ασφαλιστικής τους κλάσης από τις 25/9/2015 έως και τις 30/9/2015.

Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Δ/νση Εισφορών

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

SHARE