Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Διπλή Συνεδρίαση την Τρίτη 6η Οκτωβρίου 2015

Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 καθώς και του άρθρου 163 ν.3463/2006 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε ειδικήσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 6η  Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
ΘωμάςΣτεργιόπουλος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 6η  Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015. (Εισηγητής: κ.Γεώργιος Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εγκατάσταση ξύλινου οικίσκου (Αναψυκτηρίου) στη θέση Λειβάδι Τ.Κ. Πεζούλας» (Α.Μ.25/2013) (Εισηγητής:Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Οδοποιία Μοσχάτου» (Εισηγητής:Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας )
 4. Συζήτηση και λήψη απόφαση για παράταση προθεσμίας περαίωσης της εργασίας «Νομιμοποίηση Ξενώνα Φυλακτής» (Εισηγητής:Γιαννακού Ευαγγελία, πολ. μηχανικός, υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας )
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση-εκσυγχρονισμός επαρχιακών-δημοτικών οδών μεταξύ των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου». (Εισηγητής:Γιαννακού Ευαγγελία,πολ. μηχανικός, υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας )
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση λειτουργικότητας περιβάλλοντος χώρου πολιτιστικού κέντρου Κερασιάς» (Εισηγητής:Γιαννακού Ευαγγελία,πολ. μηχανικός, υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας )
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση «Τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων» του Δήμου. (Εισηγητής:Γιαννακού Ευαγγελία, πολ. μηχανικός, υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση και απόδοση δαπανών των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου έτους 2015. (Εισηγητής:Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής. (Εισηγητής:Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 138/2015 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη και εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Θέου Απόστολου του Ιωάννη για μείωση μισθώματος του αναψυκτηρίου της Πλαζ Πεζούλας. (Εισηγητής: Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Χαραλαμπίδη Δημήτριου για μείωση μισθώματος του ακινήτου (κατάστημα) στη θέση ΄΄Αλώνω΄΄ στην Τ.Κ. Πεζούλας. (Εισηγητής: Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έξοδα κίνησης υπαλλήλων (Εισηγητής: Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 231/2015 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αίτηση του κ. Παΐση Δημήτριου. (Εισηγητής:Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Παΐση Δημήτριου του Βασιλείου για την αστυνόμευση της περιοχής. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Χρηστάκη Νικόλαου του Απόστολου για τοποθέτηση κολόνας δημοτικού φωτισμού και φωτιστικού. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Βασιλείου Γεώργιου για τοποθέτηση φωτιστικού. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της κ. Βαΐτση Φωτεινής του Αποστόλου για διαγραφή οφειλής. (Εισηγητής: Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
ΘωμάςΣτεργιόπουλος

SHARE