Στο Taxis τα νέα εκκαθαριστικά για 300.000 φορολογούμενους. Στο τέλος Νοεμβρίου η...

Στο Taxis τα νέα εκκαθαριστικά για 300.000 φορολογούμενους. Στο τέλος Νοεμβρίου η πρώτη δόση.

Στο Taxis τα νέα εκκαθαριστικά για 300.000 φορολογούμενους. Στο τέλος Νοεμβρίου η πρώτη δόση.

Ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εκκαθαρίσεων που αφορούν τις νέες αλλαγές στην προκαταβολή φόρου των αγροτών (από 27.5% σε 55%) και στην αύξηση του φόρου πολυτελείας, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου 4336/2015 και 4334/2015. Ο μεταβολές αφορούν περίπου 300.000 φορολογούμενους.

Ο επιπλέον φόρος που βεβαιώθηκε μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 30/11/2015 με την σχετική έκπτωση 2%, ή σε δόσεις οι οποίες ορίστηκαν ως εξής :

1η Δόση – 30.11.2015
2η Δόση – 31.12.2015
2η Δόση – 28.02.2016