Αλλάζουν τα κριτήρια για επιστροφή ΦΠΑ στις επιχειρήσεις

Αλλάζουν τα κριτήρια για επιστροφή ΦΠΑ στις επιχειρήσεις

Αλλάζουν τα κριτήρια για επιστροφή ΦΠΑ στις επιχειρήσεις

Με την υπ”  αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β.1128100 ΕΞ2015 απόφασή της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων συνέστησε Ομάδα εργασίας που θα διερευνήσει την αλλαγή των κριτηρίων για την επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους.

Στην απόφαση σημειώνεται ότι στόχος της ομάδας εργασίας είναι η διερεύνηση, μελέτη και επαναξιολόγηση ή θέσπιση νέων κριτηρίων επιλογής υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις χαμηλού κινδύνου.

Αποτέλεσμα της διενέργειας των ελέγχων, σύμφωνα με την απόφαση, θα είναι η ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και η μείωση του διοικητικού κόστους της φορολογικής διοίκησης.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στις εφορίες εκκρεμούν για περισσότερες από 90 ημέρες 4.875 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ, με το ποσό που έχουν αιτηθεί για επιστροφή οι επιχειρήσεις να ανέρχεται στα 581 εκατομμύρια ευρώ.

ΠΗΓΗwww.e-forologia.gr
SHARE