Έργα, μελέτες και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 13,48 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική...

Έργα, μελέτες και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 13,48 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Έργα, μελέτες και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 13,48 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 13.488.849,87 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αναλυτικά:

Τοπογραφική αποτύπωση – μελέτη για την αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Σκόπελος – Γλώσσα προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΖΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ». Προϋπολογισμός: 550.000,00 €

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 29.465,88 €.

Έγκριση του αποτελέσματος και κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΕΓΑ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού 1107 ευρώ.

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σωλήνων της Π.Ε. Καρδίτσας προϋπολογισμού 6139,62 ευρώ.

Έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (άρση καταπτώσεων) στο οδικό δίκτυο ευθύνης της Π.Ε. Καρδίτσας προϋπολογισμού 40087,85 ευρώ.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών και λοιπών δαπανών της Π.Ε. Καρδίτσας προϋπολογισμού 101.313 ευρώ.

Έγκριση ανάθεσης δαπανών συντήρησης και επισκευών μηχανημάτων έργων, φορτηγών και επιβατικών προϋπολογισμού 5500 ευρώ.

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ