Τακτική και ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα τη Δευτέρα 12-10-2015

Τακτική και ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα τη Δευτέρα 12-10-2015

Τακτική και ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα τη Δευτέρα 12-10-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 12η  Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Εγκατάσταση ξύλινου οικίσκου (αναψυκτήριου) στη θέση Λειβάδι Τ.Κ. Πεζούλας (Α.Μ.: 25/2013) (Εισηγητής: Πρόεδρος)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα LIFEΦύση και Βιοποικιλότητα. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ.Κρομμύδα Κωνσταντίνου του Αποστόλου για παραχώρηση τμήματος οικοπέδου του σε κοινή χρήση. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση των κκ. Βασιλείου Δημητρίου και Τρύφωνα του Σπυρίδωνος για παραχώρηση τμήματος οικοπέδου του σε κοινή χρήση. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2016 (Εισηγητής: )

Ο Πρόεδρος
Θωμάς Στεργιόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69, 266 και 267 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 12η  Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικ. έτους 2016.

Ο Πρόεδρος
Θωμάς Στεργιόπουλος

SHARE