Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας

Την 14 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ,θα πραγματοποιηθεί η 18/2015 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα :

1ο .Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης(4αιτήσεις).Εισηγήτρια: Ευφροσύνη Αθανασίου

2ο .Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια χρήσης μουσικής  (6 αίτησεις) Εισηγήτρια: Ευφροσύνη Αθανασίου

3ο .Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια  παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής(6 αίτησεις) Εισηγήτρια: Ευφροσύνη Αθανασίου

4ο . Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για προτάσεις στο πλαίσιο εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Καρδίτσας. Εισηγήτής: Αντωνίου Σωτήριος

5ο  Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για κοπή δέντρου ψευδακακίας στον ποδηλατοδρόμο Μπλατσούκα. Εισηγητής: Αραμπατζής Δημήτριος

6ο Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για κοπή δέντρων ακακίας Κωνσταντινουπόλεως στο πάρκο Υψηλάντου & λεωφόρο Δημοκρατίας. Εισηγητής: Αραμπατζής Δημήτριος

7ο  Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για  κοπή δέντρου βερικοκιάς στον αύλειο χώρο του Θεοδωρίδειου Κέντρου  »Ορίζοντες». Εισηγητής: Αραμπατζής Δημήτριος

8ο Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για  κοπή δύο δέντρων κατάλπες στη συμβολή Παλαιολόγου & Μπότση. Εισηγητής :Αραμπατζής Δημήτριος

9ο Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για  κοπή δέντρου πλατάνου για την κατασκευή έργου: »παράκαμψη Καρδίτσας τμήμα Φαναρίου-Ταυρωπού». Εισηγητής: Αραμπατζής Δημήτριος

10ο Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για  κοπή δέντρου φτελιάς στην οδό Αφάτου. Εισηγητής: Αραμπατζής Δημήτριος

11ο Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την καθαίρεση κενωθέντος περιπτέρου το οποίο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Καραϊσκάκη & Δραγατσανίου. Εισηγήτρια: Τζέλλου Ν.

12ο Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την αλλαγή είδους πώλησης σε θέσεις άσκησης στάσιμου εμπορίου από αναξιοπαθούντες. Εισηγήτρια: Τζέλλου Ν.

13ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου Καρδίτσας την 1η  Νοεμβρίου προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκδήλωση-ενημέρωση από την ομάδα υποστήριξης μητρικού θηλασμού και μητρότητας.

14ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου Καρδίτσας την 21η  Νοεμβρίου προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκδήλωση-ενημέρωση από την ‘Ενωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας από τις 10:00 έως τις 14:00.

15ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου του αίθριου της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκδήλωση (παρουσίαση βιβλίου και συναυλία) από το Τομεακό Συμβούλιο της ΚΝΕ στις 26 κ 27/10/2015.                                                                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ