Οι τελευταίες αλλαγές στις ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών από τον Ο.Α.Ε.Ε.

Οι τελευταίες αλλαγές στις ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών από τον Ο.Α.Ε.Ε.

Οι τελευταίες αλλαγές στις ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών  από τον Ο.Α.Ε.Ε.

Με τις διατάξεις του Ν.4336/2015 (παρ.Ε υποπ.Ε1 αρθρ.2) τροποποιείται το επιτόκιο που επιβαρύνει την κύρια οφειλή μετά τον χρόνο ένταξης στις ρυθμίσεις.

Το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 5,05% και υπολογίζεται ετησίως με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για Πράξεις Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05%) προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%).

Της νέας επιβάρυνσης δύνανται να εξαιρεθούν οφειλέτες με κύρια οφειλή έως 5.000€, που έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση Ν.4321/2015 (100 δόσεις) εφόσον πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

– Η οφειλή τους, που έχει ενταχθεί στη ρύθμιση, υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος
– Η ακίνητη περιουσία τους, όπως προκύπτει από την δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας έως 150.000€.

Οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να προσκομίσουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, έως 14/10/15, τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

– Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος Οικ. Έτους 2015 (χρήση 2014)
– Αντίγραφο Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9)
– Αντίγραφο Πράξης Προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2014 (ΕΝΦΙΑ).

Για να διαβάσετε αναλυτικά την οδηγία πατήστε εδώ.

ΠΗΓΗwww.taxheaven.gr
SHARE