Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/20215 για 226 θέσεις σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/20215 για 226 θέσεις σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/20215 για 226 θέσεις σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί τις επόμενες μέρες σε ΦΕΚ και θα οριστεί ακολούθως η 20ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στo παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

Πηγή: e-dimosio.gr

Ενημέρωση από:

post all exelixis

SHARE