Φθηνότερη η μεταβίβαση ακινήτων έως 120 χιλ. ευρώ

Φθηνότερη η μεταβίβαση ακινήτων έως 120 χιλ. ευρώ

Φθηνότερη η μεταβίβαση ακινήτων έως 120 χιλ. ευρώ

Ο υπουργός δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης υπέγραψαν την υπουργική απόφαση που προβλέπει ότι για τα ακίνητα αξίας κάτω των 120.000 ευρώ που μεταβιβάζονται η αμοιβή των συμβολαιογράφων περιορίζεται στο 0,8% έναντι 1% που ίσχυε έως τώρα.

Οπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ αποφασίζεται η «τροποποίηση της υπ” αριθμ. 111376/31-12-2011 (Β΄13/2012) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων» ως εξής:

Στην παράγραφο 1 α) του άρθρου 1 η φράση «Για ποσό έως 120.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 1%» αντικαθίσταται με τη φράση «Για ποσό έως 120.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 0,80%. Κατά τα λοιπά, η υπ” αριθμ. 111376/31-12-2011 κοινή υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει».

ΠΗΓΗwww.buildnet.gr
SHARE