40.000 μικρομεσαίοι στο στόχαστρο για επαλήθευση της αυτοπεραίωσης

40.000 μικρομεσαίοι στο στόχαστρο για επαλήθευση της αυτοπεραίωσης

40.000 μικρομεσαίοι στο στόχαστρο για επαλήθευση της αυτοπεραίωσης

Από «κόσκινο» θα περάσει το υπουργείο Οικονομικών τις φορολογικές δηλώσεις χιλιάδων ελευθέρων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έκλεισαν στο παρελθόν τα βιβλία τους με τη ρύθμιση του αυτοελέγχου ή κοινώς της λεγόμενης «αυτοπεραίωσης”. Στόχος είναι να εντοπισθεί απόκρυψη εισοδήματος και μη απόδοση ΦΠΑ μέσω του «φουσκώματος” επαγγελματικών δαπανών.

Ειδικότερα με εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων από έλεγχο θα περάσει περίπου το  0,5% των δηλώσεων που είχαν υποβληθεί τα έτη 2013 και 2014 (υπολογίζονται σε περίπου 40.000) και η επιλογή των στόχων για έλεγχο θα πραγματοποιηθεί με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για φοροδιαφυγή.

Τα κριτήρια αυτά είναι:
-ο κλάδος της δραστηριότητας του φορολογούμενου με τα επαγγέλματα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα της φορολογικής παραβατικότητας να παίρνουν πρoτεραιότητα (π.χ. συνεργεία ΙΧ, γιατροί, δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ)

-η δήλωση επαγγελματικών δαπανών υψηλότερων του μέσου όρου της επαγγελματικής δραστηριότητας, αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο

-το αν ο φορολογούμενος έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις στο παρελθόν.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, τα ποσά φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. ή λοιπών φορολογιών που προκύπτουν από τις παραπάνω δηλώσεις και έχουν ήδη βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται λόγω της υποβολής τους σύμφωνα με τις διατάξεις για την αυτοπεραίωση, συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα βάσει των διενεργούμενων ελέγχων, επιστρεφόμενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς που θα εμφανιστεί μετά τον έλεγχο