Αντέχει ο κλάδος τροφίμων στη Θεσσαλία

Αντέχει ο κλάδος τροφίμων στη Θεσσαλία

Κόντρα στην κρίση αρκετές είναι οι περιφέρειες της χώρας που κατάφεραν να αναπτυχθούν, λόγω έντονης δραστηριότητας συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας.

Η απασχόληση αυξήθηκε, συνεπεία της οικονομικής δραστηριότητας, με την εστίαση και τη βιομηχανία τροφίμων να δίνουν αναπτυξιακή ώθηση στις περιφέρειες που διακρίθηκαν.

Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από έρευνα του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το οποίο σημειώνει ότι τα στατιστικά στοιχεία μπορούν να φανούν χρήσιμα στη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής.

Όπως σημειώνεται στη σχετική μελέτη, ορισμένες περιφέρειες της χώρας (ίσως και υποπεριοχές αυτών) εξελίχθησαν ετερογενώς στην πλειονότητα των κλάδων και υποκλάδων της οικονομίας και σε αρκετές περιφέρειες κάποιοι κλάδοι αναπτύχθηκαν, παρά την ύφεση.

«Αυτό δηλαδή δηλώνει την ύπαρξη επαγγελματικών διεξόδων, ενδεχομένως και δυνητικών συγκριτικών ή ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που ίσως θα ήταν σκόπιμο να δοκιμαστούν και αναπαραχθούν σε άλλες περιοχές της χώρας, προκειμένου να επισπευστεί ευρύτερα η ανάκαμψη».

Από την ανάλυση μεταξύ του αρχικού και του πλέον προσφάτου αριθμού απασχολουμένων διαπιστώνεται διεύρυνση μεταξύ 2008 και 2015, ως προς τα εξής:

– Στη Θεσσαλία σε έναν πολύ μεγάλο υποκλάδο της βιομηχανίας τροφίμων έναν μεγάλο και 22 μικρότερους. Σε κανέναν άλλο επιχειρηματικό κλάδο δεν εμφανίζεται θετικό πρόσημο.

Εφ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Τ.Π.)

ΠΗΓΗwww.thessalianews.gr
SHARE