Εγκρίθηκαν 38 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Λάρισας

Εγκρίθηκαν 38 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Λάρισας

Εγκρίθηκαν 38 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Λάρισας

Την πρόσληψη 38 ατόμων με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενεκρινε το διοικητικό συμβούλιο του δήμουΛάρισας.

Η προκήρυξη αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των ημερών και η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι 10ήμερη.

Αναλυτικά οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι οι παρακάτω:

8 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

9 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

6 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

15 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν όταν ανακοινωθεί η προκήρυξη να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαρισαίων, Ι. Δραγούμη 1, Τ.Κ 41222 Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κου Αναστασίου ή κας Μακρή (τηλ. επικοινωνίας: 2413 500-243, 2413 500-244, 2413 500-318).

Πηγή: e-dimosio.gr

Ενημέρωση από:

post all exelixis

SHARE