Συνεδριάζει την Δευτέρα 26-10-2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Δευτέρα 26-10-2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Δευτέρα 26-10-2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 26-10-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00′ μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση μέλους κριτικής επιτροπής του έργου “Φιλοτέχνηση, κατασκευή και τοποθέτηση έφιππου ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη” (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (Γ” κατανομή) (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας» (εισ.: Β. Ανυφαντής)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π Δήμου Κάμπου Νομού Καρδίτσας” (εισ.: Περσ. Ράγκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π Δήμου Μητρόπολης Νομού Καρδίτσας” (εισ.: Περσ. Ράγκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ΠΑΛΕΡΜΟ΄΄» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» (β” εργολαβία) (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης καταλληλότητας κινητών αντικειμένων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου (εισ.: Γ. Αγγέλου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ζωοτροφών (εισ.: Ελ. Κατσαούνη)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής κτηνιατρικών υπηρεσιών (εισ.: Ελ. Κατσαούνη)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της Μελέτης «Πίνακας Υλοτομίας του Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ Αγ. Γεωργίου Δ.Ε Μητρόπολης έτους 2015” (εισ.: Ελ. Νταβανά)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της Μελέτης «Πίνακας Υλοτομίας του Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ Πορτίτσας Δ.Ε Μητρόπολης έτους 2015” (εισ.: Ελ. Νταβανά)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μη χορήγηση παροχής σε είδος (γάλα) στους εργαζόμενους του Δήμου Καρδίτσας για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών έτους 2015 για τους ωφελούμενους κοινωνικών προγραμμάτων (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών και εργασιών (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών Δήμου Καρδίτσας και φορέων του έτους 2016 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δέσμευση του δημοτικού συμβουλίου για την πρόβλεψη στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό, ποσών για τα καύσιμα και λιπαντικά Δήμου Καρδίτσας και φορέων του έτους 2016 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης, παρακολούθησης διαγωνισμού για τα καύσιμα και λιπαντικά Δήμου Καρδίτσας και φορέων του έτους 2016 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην τοπική κοινότητα Ξινονερίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην τοπική κοινότητα Αγιοπηγής (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην τοπική κοινότητα Προδρόμου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)