Στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη 5K/2015 του ΑΣΕΠ για μόνιμο προσωπικό...

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη 5K/2015 του ΑΣΕΠ για μόνιμο προσωπικό σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη 5K/2015 του ΑΣΕΠ για μόνιμο προσωπικό σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξακοσίων ενενήντα (690) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Τις επόμενες μέρες η νέα προκήρυξη θα πάρει αριθμό ΦΕΚ και θα οριστεί η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων.
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

Πίνακας Θέσεων

Ενημέρωση από :

post all exelixis

 

SHARE