Έργα, μελέτες και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 24,76 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική...

Έργα, μελέτες και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 24,76 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Έργα, μελέτες και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 24,76 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 24.765.633,5 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Αναλυτικά:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Κ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΒΟΛΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+489 ΕΩΣ Χ.Θ. 3+489 Προϋπολογισμός Έργου: 9.200.000,00 ΕΥΡΩ

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Oδικού Δικτύου Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Καρδίτσας, Β΄ Εργολαβία)». Προϋπολογισμός έργου: 284.000,00€

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Καρδίτσας προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

Έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» για το υποέργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 246.000 ευρώ

Έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ(ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ)»Προϋπολογισμός έργου: 600.000,00 €

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Υποέργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» Προϋπολογισμός έργου: 700.000,00€

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας & έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 80.000 €

Έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ». Προϋπολογισμός έργου: 400.000,00 €

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» Υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ». Προϋπολογισμός έργου: 100.000,00 €

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ». Προϋπολογισμός έργου: 400.000,00€

«Συντήρηση, Αποκατάσταση, Βελτίωση, Ηλεκτροφωτισμός, και Προμήθεια για Σήμανση, Στηθαία Ασφαλείας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου και Αποπληρωμή – Ολοκλήρωση Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (πκ 2013ΕΠ01700013)» Υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ» προϋπολογισμού 69.741 ευρώ

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Βελτίωση, Ηλεκτροφωτισμός και Προμήθεια για την Σήμανση, Στηθαία Ασφαλείας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου & Αποπληρωμή – Ολοκλήρωση Έργων Π.Ε. Καρδίτσας» και υποέργου: «Βελτίωση – Συντήρηση – Αποκατάσταση Ζημιών Πεδινού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας». Προϋπολογισμός έργου: 700.000,00€

Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Προκήρυξης και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη 2ου Αγωγού εναλλακτικής υδροληψίας του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας – Σοφάδων και πέριξ Κοινοτήτων από τη Λίμνη Πλαστήρα για τη διασφάλιση υδροδότησης της Καρδίτσας», προϋπολογισμού 299.939,55 ευρώ.

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Υποέργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΡΕΜΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ». Προϋπολογισμός έργου: 500.000,00€

SHARE