Απογραφή αιγοπροβάτων από 1 Νοεμβρίου

Απογραφή αιγοπροβάτων από 1 Νοεμβρίου

Απογραφή αιγοπροβάτων από 1 Νοεμβρίου

Από 1η Νοεμβρίου μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου καλούνται οι κάτοχοι εκτροφής αιγοπροβάτων να απογράψουν όλα τα αιγοπρόβατα της εκτροφής τους και να καταχωρήσουν το αποτέλεσμα της απογραφής στο μέρος Β (απογραφές) του Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων της εκτροφής τους.

Στο μέρος Γ (μεταβολές ζωικού πληθυσμού χωρίς ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης) πρέπει να είναι καταχωρημένες οι μεταβολές των αμνοεριφίων της εκτροφής (γεννήσεις, θάνατοι, σφαγές κ.λπ.) και στο μέρος Ε (καταγραφή – μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό αριθμό σήμανσης) πρέπει να είναι αναλυτικά καταγεγραμμένα όλα τα ενήλικα – σημασμένα αιγοπρόβατα καθώς και τυχόν μεταβολές αυτών (θάνατος, σφαγή κ.λπ.).

Επιπλέον, κάθε κτηνοτρόφος μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου πρέπει να προσκομίσει το ενημερωμένο Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων, μαζί με το Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής, στο Τμήμα Κτηνιατρικής της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να θεωρηθούν και να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική βάση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΠΗΓΗwww.agronews.gr
SHARE