Δεν χάνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων εάν δεν πληρωθεί σήμερα η...

Δεν χάνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων εάν δεν πληρωθεί σήμερα η δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Αναφορικά με διάφορα δημοσιεύματα που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο ότι δήθεν χάνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων αν δεν καταβληθεί μέχρι σήμερα η πρώτη δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α., έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Η ρύθμιση των 100 δόσεων δεν χάνεται αν δεν καταβληθεί σήμερα η πρώτη δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Η επίπτωση της εκπρόθεσμης πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α, είναι ο καταλογισμός προσαύξησης 0,73% (ανά μήνα καθυστέρησης) στο ποσό της δόσης που καταβλήθηκε εκπρόθεσμα.

Πότε ο φορολογούμενος χάνει τη ρύθμιση των 100 δόσεων;

Εφόσον η δόση παραμείνει ληξιπρόθεσμη για εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ για 15 ή 20 ημέρες) και συνέπεια αυτού υπάρξει ατομική ειδοποίηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη αυτή οφειλή, τότε θα πρέπει ο φορολογούμενος να την εξοφλήσει ή να την τακτοποιήσει μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την κοινοποίηση της οφειλής του. Σε περίπτωση που δεν το πράξει, τότε βάσει των κείμενων διατάξεων χάνει τη ρύθμιση.

Σχετικά με το τι ισχύει για την απώλεια της ρύθμισης, την κοινοποίηση, καθώς και άλλες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε άρθρο του κόμβου : (Περισσότερα για την απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων δείτε εδώ στο σχετικό άρθρο του κόμβου.)

ΠΗΓΗwww.taxheaven.gr
SHARE