Κοινό δίκτυο ΑΤΜ από την Attica Bank και την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Κοινό δίκτυο ΑΤΜ από την Attica Bank και την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Κοινό δίκτυο ΑΤΜ από την Attica Bank και την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Τη συνεργασία τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες, μέσω του δικτύου των ATM, ανακοίνωσαν, στις 29 Οκτωβρίου, η Attica Bank και η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.
Οι δύο τράπεζες διαμορφώνουν ένα κοινό, εκτεταμένο δίκτυο ανάληψης μετρητών (ATM) με 90 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα, απ” όπου οι πελάτες τους μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις μετρητών και να λαμβάνουν ενημερώσεις για τους λογαριασμούς τους, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Οι πελάτες της Attica Bank, μέσω των συνεργασιών της με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, μπορούν πλέον να εξυπηρετούνται, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση σε περισσότερα από 190 ATM σε όλη τη χώρα.