Στον «αέρα» τα ανολοκλήρωτα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ...

Στον «αέρα» τα ανολοκλήρωτα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007-2013

Στον «αέρα» τα ανολοκλήρωτα  έργα που χρηματοδοτούνται από  το ΕΣΠΑ 2007-2013

Η επιστολή που απέστειλε στον  Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου, ως απάντηση στο αίτημα που
υπέβαλλε η ΚΕΔΕ προς την Επιτροπή Περιφερειών για τη χορήγηση παράτασης ενός έτους της περιόδου επιλεξιμότητας της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 ( δηλ. ως τις 31-12-2016), επιβεβαίωσε δυστυχώς τους φόβους της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού. Η ξεκάθαρη απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου είναι ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007-2013, διότι το ενδιαφέρον της ΕΕ εστιάζεται στη μη απώλεια πόρων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και όχι στην ολοκλήρωση των έργων των Δήμων.

Ωστόσο δίνεται δυνατότητα έργα που εντάχθηκαν την περίοδο 2007-2013 να μεταφερθούν στην περίοδο 2014-2020, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, όμως έργα που υλοποιούνται στην τρέχουσα περίοδο, διαχειριστικά δεν μπορούν να μεταφερθούν.

Αυτό επιβεβαιώνει τους φόβους της ΚΕΔΕ, οι οποίοι έχουν εκφραστεί δημόσια αλλά και προς την Κυβέρνηση από τον Απρίλιο του 2015 για τον κίνδυνο να μην ολοκληρωθούν έγκαιρα τα έργα που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η ΚΕΔΕ θα επιδιώξει τις επόμενες μέρες να συναντηθεί με τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη που έχουν την ευθύνη διαχείρισης του ΕΣΠΑ, για να θέσει τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η επιστολή της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής.

Παράλληλα, θα αναλάβει νέες πρωτοβουλίες ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις οποίες θα θέσει εκ νέου τα προβλήματα που δημιουργεί στους ελληνικούς Δήμους η μη παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των έργων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

SHARE