Ανακοίνωση της ΕΠΣΚ για την σχολή προπονητών UEFA C

Ανακοίνωση της ΕΠΣΚ για την σχολή προπονητών UEFA C

Ανακοίνωση της ΕΠΣΚ για την σχολή προπονητών UEFA C

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA C από 4-13/2/2016

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την σχολή θα πρέπει να καταθέσουν από 2-11-2015 έως και 18-12-2015 στην Τράπεζα Πειραιώς(αρ. λογαριασμού 5605-026165-293) το παράβολο των 475 Ευρώ καθώς και τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFAC

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή
  2. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο
  3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών(3) μηνών.
  4. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών(3) μηνών
  5. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον.
  6. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι στην αίτηση τους θα αναγράφουν υποχρεωτικά αριθμό λογαριασμού τους σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η αίτηση να επιστραφεί το παράβολο και τηλ. επικοινωνίας.

SHARE