Στα 14,4 δισ. ευρώ οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών, στα 4,4...

Στα 14,4 δισ. ευρώ οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών, στα 4,4 δισ. με το βασικό σενάριο

Στα 14,4 δισ. ευρώ οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών, στα 4,4 δισ. με το βασικό σενάριο

Στα 14,4 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών με βάση το δυσμενές σενάριο των stress tests και στα 4,4 δισ. με βάση το βασικό σενάριο ανακοίνωσε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) της ΕΚΤ.

Οι συνολικές ανάγκες περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις του δυσμενούς μακροοικονομικού σεναρίου, δηλαδή βαθύτερη ύφεση από την προβλεπόμενη στο τρίτο οικονομικό πρόγραμμα.

Ειδικότερα. οι κεφαλαιακές ανάγκες κάθε τράπεζας με βάση το βασικό και το δυσμενές σενάριο είναι οι ακόλουθες:

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΣΕΝΑΡΙΟ

ALPHA BANK 263 ΕΚ. ΕΥΡΏ 2,743 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

EUROBANK 339 ΕΚ. ΕΥΡΩ 2,122 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1,576 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 4,602 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,213 ΔΙΣ ΕΥΡΩ 4,9 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ: 4,391 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 14,401 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

O SSM αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι τα αποτελέσματα βασίσθηκαν στην αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών (π.χ. δάνεια), γνωστή ως AQR (Asset Quality Review), και στo εμπροσθοβαρές τεστ αντοχής (stress test) που περιλαμβάνει ένα βασικό και ένα δυσμενές σενάριο.

Από την εφαρμογή του AQR προέκυψαν συνολικές προσαρμογές ύψους 9 δισ. ευρώ στις αξίες με τις οποίες αποτιμούσαν τα στοιχεία του ενεργητικού τους. Επίσης, η έκθεση των τεσσάρων τραπεζών σε μη εξυπηρετούμενα στοιχεία ενεργητικού (NPE) αυξήθηκε κατά 7 δισ. ευρώ, ποσό που περιλαμβάνεται στις προαναφερθείσες προσαρμογές.

Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) της ΕΚΤ έχει ζητήσει διορία στις τέσσερις τράπεζες μέχρι τις 6 Νοεμβρίου προκειμένου να εξηγήσουν πως θα καλύψουν τις κεφαλαιακές ανάγκες.

Οι τράπεζες εμφανίζονται έτοιμες να προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και περιμένουν την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σήμερα το βράδυ.

Επίσης, περιμένουν την πράξη του κυβερνητικού συμβουλίου που θα αποσαφηνίζει ορισμένες σημαντικές παραμέτρους της ανακεφαλαιοποίησης όπως το ύψος των ΑΜΚ και την αναλογία κοινών μετοχών και ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές (CoCos) που θα λάβει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για τα λεφτά που πιθανόν θα βάλλει.

Το ΤΧΣ αναμένεται να καλύψει τα υπόλοιπα των δανειακών αναγκών των τραπεζών που δεν θα καλύψουν οι ιδιώτες. Γι’αυτό τον σκοπό, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) έχει δεσμευθεί να διαθέσει μέχρι 25 δισ. ευρώ στα πλαίσια της χρηματοδότησης του 3ου οικονομικού προγράμματος.

ΠΗΓΗwww.ert.gr
SHARE