Εκλογές 2015 για την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Εκλογές 2015 για την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Εκλογές 2015 για την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Διάρκεια και τόπος ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία θα διεξάγεται από ώρα 12.00 έως 20.00 στον 5ο όροφο του Ξε- νοδοχείου ΚΙΕΡΙΟΝ, Μπλατσούκα 22, Καρδίτσα και κάθε μέλος μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Διαβάστε το παρακάτω έντυπο για την διαδικασία των εκλογών