Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης»

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης»

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης»

Ομοσπονδία Εμπορίου

Σας γνωστοποιούμε τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ρευστότητας και της Απασχόλησης» που θα αρχίσουν να υλοποιούνται πιθανότατα μέσα στο Νοέμβριο.

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ  ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που προσέλαβαν προσωπικό  κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως 31.08.2015.

Η διάρκεια της επιχορήγησης κατά ανώτατο όριο είναι 11 μήνες και συγκεκριμένα από 01.01.2015 έως 30.11.2015.

Το ποσό της επιχορήγησης είναι 18,00 € την ημέρα για πλήρη απασχόλησης 25 ημερών ανά μήνα και 9,00 € την ημέρα για μερική απασχόληση έως 23 ημέρες ανά μήνα .

Β) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δικαιούχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έκαναν έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ από 01.01.2014 έως 31.08.2015. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι στον  Ο.Α.Ε.Δ  κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος.

Το ποσό της επιχορήγησης είναι κατά ανώτατο όριο 10.000,00 €. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη διατήρηση και λειτουργία της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 12 επιπλέον μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Γ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δικαιούχοι είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άνω των 25 ετών οι οποίοι:

α) Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ .

β) Φυσικά πρόσωπα που θα ανοίξουν ατομικές επιχειρήσεις με δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά   τους .

Οι δαπάνες επιδοτούνται 100%. Το ποσό της επιχορήγησης είναι από 5.000,00 € έως 25.000,00 €.

Ενδεικτικές επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

Επίσης εκτός από τα παραπάνω προγράμματα θα γίνει προκήρυξη και για τα εξής:

  • ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
  • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία της Ο.ΕΜ.Ε.Θ στο τηλέφωνο:2431030786 (κ. Μαρία Κλιάφα).Ν

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Ο.ΕΜ.ΕΘ

SHARE