Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Δευτέρα 9/11/2015

Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Δευτέρα 9/11/2015

Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Δευτέρα 9/11/2015

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 9η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Διαμόρφωση θέσεων θέας περιοχής Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων» (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για τη διαπίστωση βλαβών από θεομηνία στο έργο: «Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα» (Εισηγητής: κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.290,00 € της Γ’ κατανομής έτους 2015 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016» (Εισηγητής: Πρόεδρος)
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση των συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης έτους 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μίσθωση δημοτικού ακινήτου (Ξενώνας) στην Τ.Κ. Νεοχωρίου. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών της συνδιοργάνωσης του Xterra Greece 2015 (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών. (Εισηγητής: κ. Κοράκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)
  10. Συζήτηση για δημιουργία και έκδοση λευκώματος του Δήμου. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος
Θωμάς Στεργιόπουλος

SHARE