ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση για εισφορές και ειδοποιητήρια

ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση για εισφορές και ειδοποιητήρια

ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση για εισφορές και ειδοποιητήρια

Την παράταση για τις εισφορές και την ανάρτηση των ειδοποιητηρίων αποφάσισε το ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με ανακοινωση της Διοίκησης

Μετά την εισήγηση της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και την ομόφωνη απόφαση 23/370/21.10.2015 της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α παρατείνονται : α) Η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων του τρέχοντος Β΄εξαμήνου 2015 για την 22/11/2015 β) Η καταβολή τρεχουσών εισφορών Β΄εξαμήνου 2015 για την 22/12/2015.

 

SHARE