Νέα εκθέματα στο Αστυνομικό Μουσείο της πόλης μας

Νέα εκθέματα στο Αστυνομικό Μουσείο της πόλης μας

Νέα εκθέματα στο Αστυνομικό Μουσείο της πόλης μας

Οι πρόεδροι των τοπικών διοικήσεων Καρδίτσας & Τρικάλων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, κ.κ. Γεώργιος Ζαρχανής και Κων/νος Θεοχάρης, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ύπαρξης και λειτουργίας του Κέντρου Ιστορικής Έρευνας της πόλης μας, στο οποίο διατηρείται αλώβητη η ιστορική μνήμη της προσφοράς, αλλά και της αξίας των καταργηθέντων ενδόξων σωμάτων της Ελληνικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων και συνδέεται το χθες με το σήμερα, συνόδευσαν το δραστήριο μέλος της τ.δ. Τρικάλων και υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ. αυτής κ. Ιωάννη Φλόκα, ο οποίος υπηρετεί επιτυχώς ως ακόλουθος ασφαλείας στην ελληνική Πρεσβεία της Νιγηρίας. Ο κ. Φλόκας για δεύτερη φορά προσφέρει στο Αστυνομικό Μουσείο δύο επιχειρησιακές στολές της Αστυνομίας της Γκάνας και μια θερινή γυναικεία στολή της Αστυνομίας της Νιγηρίας, ως επίσης και φωτογραφίες και άλλα εκθέματα για τις πληροφοριακές ανάγκες του Μουσείου, αλλά και για την σύγκριση. Ο Πρόεδρος της τ.δ. Τρικάλων, Κων/νος Θεοχάρης, προσέφερε και αυτός με τη σειρά του μια θερινή στολή της Αστυνομίας της Λιθουανίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις στολές από τη χώρα της Γκάνας πρόσφερε για το Μουσείο μας ο κ. Patrick Kwateng Acheampong, ο οποίος ήταν Γενικός Επιθεωρητής της Αστυνομίας της Γκάνας από το 2005 έως το 2009. Ο κ. Δημήτριος Καλλιαντζής, Ιδρυτής και Διευθυντής του Μουσείου, πρόσφερε στον κ. Φλόκα αναμνηστικά και μέσω αυτού απέστειλε αναμνηστικά στο δωρητή και στον Πρέσβη της Ελλάδας στη Νιγηρία κ. Αλέκο Οικονομόπουλο, ο οποίος συνέδραμε στην επικοινωνία με τον κ. Acheampong.

Ο κ. Δημήτριος Καλλιαντζής, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος της τ.δ. Τρικάλων και επί δύο συνεχείς τριετίες Πρόεδρος του Δ.Σ. αυτής και εξακολουθεί έως και σήμερα να είναι ενεργό μέλος της τ.δ. Καρδίτσας, ευχαρίστησε τους ανωτέρω φίλους δωρητές και συνεργάτες για την προσφορά τους, η οποία υποβοηθά και διευρύνει την αναγκαία πληροφόρηση για τις Αστυνομίες των ξένων χωρών. Επίσης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου, το οποίο ενεργά συμπαρίσταται δια του Αναπλ. Διοικητού του κ. Γεωργίου Ζαρχανή και των λοιπών στελεχών στην περισυλλογή και αξιολόγηση Ιστορικής Μνήμης παλαιών εκθεμάτων, όπως π.χ.  Αστυνομικών Διατάξεων της εποχής του 1950 και άλλων γραπτών ιστορικών τεκμηρίων για την προσφορά και τη δράση της Χωροφυλακής στη συγκεκριμένη περιοχή. Ακόμη ευχαρίστησε και το Τμήμα Τροχαίας Καρδίτσας, το οποίο δια του Διοικητού του κ. Σωκράτη Μαυρογιώργου προσέφερε διάφορα εκθέματα μουσειακής χρήσης.

Κατά την ανωτέρω συνάντηση προγραμματίσθηκε επίσκεψη στο διασωζόμενο παλαιό κτίριο, όπου στεγαζόταν ο Σταθμός Χωροφυλακής Μουζακίου στη δεκαετία του 1930 και στα κτίρια στα οποία λειτουργούσαν προσωρινά κρατητήρια κράτησης κακοποιών στην περιοχή του Σταθμού ΟΣΕ Φαναρίου. Από τις καθημερινές επικοινωνίες συμπολιτών και όχι μόνο που επισκέπτονται  το Μουσείο, όλοι συμφωνούν πως η ιστορική έρευνα δεν πρέπει να σταματάει αλλά να συνεχίζει να φωτίζει πτυχές της ιστορίας του παρελθόντος.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (3)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (2)