Έξοδος για τους νέους-νέες του Θεοδωρίδειου Κέντρου- Ορίζοντες

Έξοδος για τους νέους-νέες του Θεοδωρίδειου Κέντρου- Ορίζοντες

Έξοδος για τους νέους-νέες του Θεοδωρίδειου Κέντρου- Ορίζοντες

Μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωνικοποίησης οι νέοι-ες του “Θεοδωρίδειου Κέντρου- Ορίζοντες” του Δήμου Καρδίτσας, πραγματοποίησαν έξοδο σε εστιατόριο συνοδευόμενοι από το προσωπικό του Κέντρου, τους εθελοντές κα. Μαστρογιαννίτου Ρέα και Μαρκαντώνη Αναστασία. Παραβρέθηκε η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Αντιδήμαρχος κ. Αντωνίου Ελένη. Το τραπέζι ήταν προσφορά του “Θεοδωρίδειου Κέντρου- Ορίζοντες” από τις δωρεές που συγκεντρώνονται στο Κέντρο. Τα προγράμματα Κοινωνικοποίησης αποσκοπούν στην ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων.

SHARE