Ερώτηση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στον Υφυπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Αλέξανδρο...

Ερώτηση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στον Υφυπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Αλέξανδρο Χαρίτση

Ερώτηση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στον Υφυπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Αλέξανδρο Χαρίτση

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Αφού σας συγχαρούμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας σε ένα τόσο νευραλγικό τομέα και σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία  στο έργο σας, θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε τον έντονο προβληματισμό επιχειρηματιών – μελών του Επιμελητηρίου μας σχετικά με την τύχη των επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου για τα οποία λόγω απρόβλεπτων γεγονότων (capital control, καθυστέρηση χρηματοδότησης κλπ) δεν υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης μέχρι 31/12/2015.

Ειδικότερα επιχειρηματίες – μέλη μας που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013, έχουν αιτηθεί ή έχουν ήδη λάβει την πρώτη δόση άλλα αδυνατούν να ολοκληρώσουν το φυσικό αντικείμενο μέχρι 31/12/2015. Επειδή σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος για απένταξη από το ΕΣΠΑ έργων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων κονδυλίων, παρακαλούμε να φροντίσετε για την παράταση του ΕΣΠΑ με δυνατότητα ολοκλήρωσης  του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά τις 31/12/2015.

Επειδή γνωρίζουμε ότι έχετε κάνει ήδη σχετικές ενέργειες για παράταση του ΕΣΠΑ με σκοπό να μην χαθούν κοινοτικοί πόροι, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη μέχρι σήμερα πορεία των αιτημάτων σας, με σκοπό την ενημέρωση των μελών μας.

Βέβαιοι για την άμεση ανταπόκριση, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

SHARE