Μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού

Μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού

Μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού

Με απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015-2016 από την 15η Νοεμβρίου 2015 στην 14η Δεκεμβρίου 2015. Αντιστοίχως η ημερομηνία λήξης του προγράμματος παρατείνεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2016.

SHARE