Με πριμ 90 ευρώ/στρέµµα στη βιολογική επιτραπέζια σταφύλια και πυρηνόκαρπα

Με πριμ 90 ευρώ/στρέµµα στη βιολογική επιτραπέζια σταφύλια και πυρηνόκαρπα

Με πριμ 90 ευρώ/στρέµµα στη βιολογική επιτραπέζια σταφύλια και πυρηνόκαρπα

Πάνω σε επενδύσεις για προϊόντα ποιότητας και σε µία πιο απαιτητική γεωργία προσανατολισµένη στις ανάγκες των µικρού κλήρου, όπως είναι οι δενδρώδεις καλλιέργειες, δείχνει να στρέφει τους αγρότες υπό τη µορφή πριµ και άλλων κινήτρων, ο Β’ Πυλώνας, µε τελευταία απόδειξη την προσθήκη των οπωρώνων στα πριµ για βιολογικές καλλιέργειες.

Όπως αποτυπώνεται στον οδηγό των νέων επενδυτικών εργαλείων του πρωτογενή τοµέα, η σταθερά αυξανόµενη τάση της ζήτησης για την αγορά προϊόντων ποιότητας µε άµεση αναφορά στη διατροφή, δίνουν πρόκριµα στα βιολογικά προϊόντα και στη µεταποίησή τους, που αν και αρκετά ακριβότερα στην παραγωγή, υπάρχει µεγάλη αναγνωρισιµότητα και αποδοχή από την εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.

Σε µία προσπάθεια να διπλασιαστούν τα ντόπια στρέµµατα βιολογικής παραγωγής και να φτάσουν τα 3,1 εκατ. σε µία επταετία όπως αποτυπώνεται στους στόχους του Β’ Πυλώνα, στα βιολογικά προσανατολίζονται έξι επενδυτικά, µε «ναυαρχίδα» το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» προϋπολογισµού 600 εκατ. ευρώ κοινοτικών πόρων.

Χώρεσαν κι άλλες καλλιέργειες
Το Μέτρο, έρχεται να καλύψει την «ηχηρή» απουσία των φρούτων από τις ενισχύσεις της προηγούµενης περιόδου και θα συµπεριλαµβάνει πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, µηλοειδή, επιτραπέζιο σταφύλι και σταφίδες, διατηρώντας παράλληλα την παλιά «παλέτα» καλλιεργειών (κτηνοτροφικά φυτά, σιτηρά, ρύζι κλπ). Όσον αφορά το πριµ, τη µέγιστη ενίσχυση των 90 ευρώ/στρέµµα θα λαµβάνουν επιτραπέζια σταφύλια και πυρηνόκαρπα, ενώ η συνολική εικόνα που δίνουν οι αριθµοί δείχνει µία µείωση της ενίσχυσης για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα.
Οι κτηνοτρόφοι από την άλλη θα επιδοτούνται ανάλογα µε το ζωικό κεφάλαιο και τα βοσκοτόπια, ενώ επιλέξιµα προς ενίσχυση από το µέτρο βιολογικής κτηνοτροφίας θα είναι τα αιγοπρόβατα άνω των 12 µηνών και τα βοοειδή άνω των 6 µηνών. Αναφορικά µε το ανώτατο ύψος της επιδότησης, για τα αιγοπρόβατα ορίζεται έως 24,7 ευρώ/στρέµµα ετησίως και για τα βοειδή έως 34,7 ευρώ/στρέµµα ετησίως, ποσά αυξηµένα σε σχέση µε τον «Μπαλτατζή».

Βρείτε εδώ όλο το φάκελο από το 522ο φύλλο της Agrenda: agrotika programmata_2014_2020.pdf