Ηλ. Αντωνίου: Κάλεσμα στους επιχειρηματίες του νομού να «εκμεταλλευτούν» την RIS 3...

Ηλ. Αντωνίου: Κάλεσμα στους επιχειρηματίες του νομού να «εκμεταλλευτούν» την RIS 3 (ΠΕΠ Θεσσαλίας)

Διοργανώνονται ημερίδες σε Τρίκαλα και Καρδίτσα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ηλ. Αντωνίου: Κάλεσμα στους επιχειρηματίες του νομού να «εκμεταλλευτούν» την RIS 3 (ΠΕΠ Θεσσαλίας)

Κάλεσμα στους επιχειρηματίες του νομού να συμμετάσχουν στις πολυθεματικές ημερίδες που διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, όπου θα γίνει παρουσίαση, καταγραφή και συζήτηση προτάσεων για θέματα έρευνας, καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, επί των προτεραιοτήτων της RIS 3 (ΠΕΠ Θεσσαλίας), απηύθυνε  ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας κ. Ηλίας Αντωνίου, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στα τοπικά ΜΜΕ.

Επίσης, στη συνέντευξη συμμετείχαν ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Ορέστης Ψαχούλας, ο Διευθυντής της ΑΝ.ΚΑ και εκπρόσωπος της ΕΣΕΚ κ. Βασίλης Μπέλλης και ο Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου κ. Γεώργιος Νταλός.

Όπως διευκρινίστηκε από τους συνεντευξιαζόμενους, η συμμετοχή των επιχειρηματιών στις ημερίδες είναι πολύ σημαντική, καθώς εάν δεν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μεθοδολογία (RIS3) , δεν θα «ξεκλειδώσουν» τα χρήματα του προγράμματος.

Στα Τρίκαλα, η ημερίδα θα γίνει αύριο Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 3 το μεσημέρι, στο ANANTI CITY RESORT και έχει ως θέμα «Αγροδιατροφικό σύμπλεγμα και δημιουργικός τουρισμός».

Στην Καρδίτσα, θα λάβει χώρα την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο KIERION HOTEL, με θέμα «Μέταλλο και δομικά υλικά: αλυσίδα αξίας ξύλου – επίπλου και δομικών υλικών, ενέργεια και περιβάλλον».

Τι είναι η RIS 3

Η έξυπνη ειδίκευση περιλαμβάνει μια διαδικασία διαμόρφωσης αναπτυξιακού οράματος και αποτελεί τη βάση για τις επενδύσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων της νέας Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος Ευρώπη 2020 για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ο σχεδιασμός της Στρατηγικής στη Θεσσαλία ξεκίνησε το 2012, ενώ το 2103 συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας με μέλη του εκπροσώπους της τριπλής έλικας (φορείς έρευνας-επιστήμης, επιχειρηματικότητας, και δημόσιαςδιοίκησης.

Η Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας στη Θεσσαλία με βάση τις αρχές της Έξυπνης Ειδίκευσης εστιάζεται σε δυο κύριους πυλώνες , γύρω από τους οποίους αναπτύσσονται τρεις δορυφορικές δραστηριότητες.

Η Στρατηγική αυτή αποτελεί βάση σχεδιασμού των δράσεων του Π Ε Π Θεσσαλίας 2014-2020 στον τομέα έρευνα-καινοτομία-επιχειρηματικότητα, αλλά καιδιεκδίκησης πόρων από Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠΑΝΕΚ,Π.Α.Α.

Την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου υλοποιείται η διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στη Θεσσαλία με διάφορα βήματα. Π.χ. απλή συλλογή ιδεών από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό τομέα με χρήση ηλεκτρονικής online φόρμας. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιούνται στους θεσσαλικούς νομούς τέσσερις ημερίδες .

Είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των μερών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για τη Θεσσαλία: στήριξη της έρευνας, της καινοτομίας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, θέσεις εργασίας, συγκράτηση επιστημών και ερευνητών στη Θεσσαλία, καινοτόμα προϊόντα, άνοιγμα στις αγορές.

SHARE