Ημερίδα ενημέρωσης: «Εναλλακτικές προοπτικές και ευκαιρίες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»

Ημερίδα ενημέρωσης: «Εναλλακτικές προοπτικές και ευκαιρίες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»

Ημερίδα ενημέρωσης: «Εναλλακτικές προοπτικές και ευκαιρίες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος, βασικός εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ένωση Υποστηρικτικών Φορέων για την Υλοποίηση Επιχειρηματικών Ιδιωτικών Σχεδίων “ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ”», στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικής Δράσης «Ενημέρωση και ενέργειες ευαισθητοποίησης κοινού και ωφελούμενων» διοργανώνει ημερίδα με αντικείμενο:

 

«Εναλλακτικές προοπτικές και ευκαιρίες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
για ανέργους και επιχειρήσεις»

 

Το workshop θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 20/11/2015, ώρα 10.00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.
(Ηρώων Πολυτεχνείου 3, TK 43100, Καρδίτσα)

Με εκτίμηση,
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης
Καθηγητής Παναγιώτης Τσιακάρας

ΗΜΕΡΙΔΑ_AGENDA_New-1 ΗΜΕΡΙΔΑ_AGENDA_New-2

SHARE