Προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό τα παράλληλα έργα αναδασμού στα αγροκτήματα Μαύρικας και...

Προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό τα παράλληλα έργα αναδασμού στα αγροκτήματα Μαύρικας και Αγιοπηγής

Τα έργα επισκέφθηκε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Τσιάκος και ενημερώθηκε για την εξέλιξη τους

Προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό τα παράλληλα έργα αναδασμού στα αγροκτήματα Μαύρικας και Αγιοπηγής

Τα παράλληλα έργα αναδασμού αρχικού προϋπολογισμού ύψους 1,85 εκ. Ευρώ που εκτελούνται στο αγρόκτημα Μαύρικας – Αγιοπηγής επισκέφθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Τσιάκος συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Τ.Κ. κ. Κών/νο Άγγελο και υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε για τα έργα που εκτελούνται με βάση τη σχετική μελέτη που έχει εκπονήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.

Το σύνολο του έργου αναφέρεται στην κατασκευή των παράλληλων έργων (αποχετευτικό  – οδικό δίκτυο) των αγροκτημάτων Αγιοπηγής καλλιεργούμενης έκτασης 5.610 στρ., αριθμός ιδιοκτητών 442 αριθμός,  τεμαχίων 518 και Μαύρικας καλλιεργούμενης έκτασης  1.100 στρ. , αριθμός ιδιοκτητών 141 , αριθμός τεμαχίων 148 .

Οι εργασίες που εκτελούνται είναι οι εξής:

 • Διάνοιξη δευτερευουσών  αποστραγγιστικών τάφρων  συνολικού μήκους 5.600 μ..
 • Διάνοιξη τριτευουσών  τάφρων   συνολικού  μήκους  550μ.
 • Κατασκευή συμπιεσμένων επιχωμάτων.
 • Διάστρωση των  μεταφερόμενων προϊόντων  εκσκαφής.
 • Αμμοχαλικόστρωση αγροτικών  οδών συνολικού μήκους 33.440 μ. με πλάτος καταστρώματος
 • 5,00μ.-8,00 μ και πάχος συμπιεσμένου αμμοχάλικου 0,25μ.
 • Κατασκευή είκοσι έξι  κιβωτοειδών οχετών Κ1-1 από προκατασκευασμένους οπλισμένους
 • σπόνδυλους,
 • Κατασκευή έξι κιβωτοειδών οχετών   από οπλισμένο σκυρόδεμα κατ. C20/25.

Τα προϊόντα εκσκαφής που θα προκύψουν από τη διάνοιξη των τριτευουσών και μέρους των δευτερευουσών, αποστραγγιστικών τάφρων περίπου 145.000μ3 , θα εναποτεθούν παράπλευρα στις ζώνες που θα κατασκευασθούν αγροτικοί δρόμοι και θα διαστρωθούν.

Τα προϊόντα εκσκαφής που θα προκύψουν από τις υπόλοιπες δευτερεύουσες τάφρους , περίπου 22.000μ3 , θα μεταφερθούν και θα χρησιμοποιηθούν για την επίχωση των μικρών υπαρχόντων ρεμάτων τα οποία είναι ανενεργά.

Ο αντιπεριφερειάρχης μετά την αναλυτική ενημέρωση του για την πρόοδο του έργου ζήτησε από τον ανάδοχο την επίσπευση των εργασιών ώστε σύντομα το σύνολο του έργου να αποδοθεί προς χρήση στους καλλιεργητές της περιοχής. Πρόκειται για παράλληλα έργα που εκτελούνται στα πλαίσια του αναδασμού στα αγροκτήματα Μαύρικας – Αγιοπηγής τόνισε σε δηλώσεις του ο αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος πρόσθεσε: «Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε καθήκοντα ως περιφερειακή αρχή δώσαμε έμφαση σε όλα τα έργα που στηρίζουν την αγροτικό τομέα και βελτιώνουν την αγροτική παραγωγή. Εξάλλου είναι κεντρική επιλογή του Περιφερειάρχη μας κ. Αγοραστού όλα τα έργα που αφορούν τους αγρότες μας να χαρακτηρίζονται έργα προτεραιότητας και ως τέτοια να προχωρούν. Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα χώρο όπου εκτελούνται μια σειρά από έργα απαραίτητα για τη βελτίωση των αγροτικών υποδομών. Με την ολοκλήρωση των έργων, που ζήτησα από τον ανάδοχο να είναι εντός των προβλεπομένων προθεσμιών θα πετύχουμε:

 • Καλύτερη πρόσβαση των αγροτών στα αγροτεμάχια με την κατασκευή των αγροτικών δρόμων και των κιβωτοειδών οχετών.
 • Καλύτερη στράγγιση των αγροτεμαχίων με την κατασκευή των αποστραγγιστικών τάφρων , με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής.
 • Προστασία του όλου αγροκτήματος από τις πλημμύρες αφού με την διευθέτηση η παροχέτευση των όμβριων γίνεται στους όμορους ποταμούς.
 • Μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.

Όπως έχω ξαναπεί, κατέληξε ο κ. Τσιάκος, είναι κεντρική επιλογή μας να στηρίζουμε τον αγροτικό τομέα». Τέλος ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη κ. Αγοραστό γιατί όπως τόνισε βρίσκεται δίπλα στους αγρότες, βρίσκεται δίπλα στους πολίτες της Θεσσαλίας και μάχεται για την ανάπτυξη του τόπου μας.