Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα την Τρίτη 24/11/2015

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα την Τρίτη 24/11/2015

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα την Τρίτη 24/11/2015

Την 24 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ,θα πραγματοποιηθεί η 20/2015 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα :

1ο .Συζήτηση και λήψη απόφασης για  χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης(10 αιτήσεις). Εισηγήτρια : Ευφροσύνη Αθανασίου

2ο .Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια  χρήσης  μουσικής  (5 αιτήσεις) Εισηγήτρια: Ευφροσύνη Αθανασίου

3ο .Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια  παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής(5 αιτήσεις) Εισηγήτρια: Ευφροσύνη Αθανασίου

4ο . Συζήτηση και γνωμοδότηση που αφορά την επανεκμίσθωσης ή μη, του δημοτικού καταστήματος εντός του Άλσους Παπαράντζα της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας. Εισήγηση: Τμήμα Εσόδων

5ο.  Συζήτηση και γνωμοδότηση που αφορά την εκμίσθωσης ή μη, των δημοτικών καταστημάτων Ι -6, Ι -7,  Ι -14, Ι -15 και Ι -23 της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας. Εισήγηση: Τμήμα Εσόδων

6o  Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για  κοπή ενός  δέντρου Λυκιδάμβαρης στην οδό Καραϊσκάκη. Εισηγητής: Αραμπατζής Δημήτριος

7oΣυζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για κοπή δέντρων Παυλώνιες στην οδό Νικηταρά. Εισηγητής: Αραμπατζής Δημήτριος

8oΣυζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για κοπή δέντρου στον ποδηλατόδρο της οδού Μπούσδρα. Εισηγητής: Αραμπατζής Δημήτριος

9o. Συζήτηση & γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την διατήρηση ή μη κενωθέντος  περιπτέρου. Εισήγηση: Ν. Τζέλλου

10o. Συζήτηση & γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την διακόσμηση Δημοσίων χώρων με τοιχογραφίες (γκράφιτι).

11o. Συζήτηση & λήψη απόφασης επί  αιτήσεως του κ. Κωτσού Γεωργίου (Δημάρχου Μουζακίου),  για την παραχώρηση κατά χρήση χώρου 6 τ.μ. στην Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας, από τις αρχές Δεκεμβρίου 2015 έως το τέλος των εορτών των Χριστουγέννων, προκειμένου να τοποθετηθούν 2 εκθέματα.

12o. Συζήτηση & λήψη απόφασης που αφορά την κατά χρήση παραχώρηση χώρου στη κεντρική πλατεία της Καρδίτσας για να πραγματοποιηθεί bazaar του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  από 26 Νοεμβρίου 2015  έως 2 Δεκεμβρίου 2015.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας
Αρτεσιανού 1   3ος οροφος
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΤHΛΕΦΩΝΟ 24413  50729