Απαγόρευση Αλιείας στις λίμνες του Νομού Καρδίτσας.

Απαγόρευση Αλιείας στις λίμνες του Νομού Καρδίτσας.

Απαγόρευση Αλιείας στις λίμνες του Νομού Καρδίτσας.

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ. 9069/16-11-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις Λίμνες Ν. Πλαστήρα και Σμοκόβου, των παρακάτω ειδών:
1.Πέστροφας: Από 1ης Δεκεμβρίου 2015 μέχρι και 15η Φεβρουαρίου 2016. 2.Κορέγονου: Από 1ης Δεκεμβρίου 2015 μέχρι και 31η Ιανουαρίου 2016. Την τήρηση της απόφασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έχουν οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τoυς.

Οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 περί Aλιευτικού Kώδικα και των Νόμων 1740/87 και 2040/92.

Συγκεκριμένα, για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις, όπως επιβολή προστίμου, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση ή καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.

SHARE