Τακτική και ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το του Δήμου Καρδίτσας

Τακτική και ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το του Δήμου Καρδίτσας

Τακτική και ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το του Δήμου Καρδίτσας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 27-11-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.00′ μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Απ. Καπράνας)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά ποσοστού των πιστώσεων της ΣΑΤΑ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Καρδίτσας που θα υποβληθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση κανονισμού που προσδιορίζει νέες θέσεις στο δίκτυο της ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Καρδίτσας για μηχανοκίνητα δίκυκλα (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας έτους 2016 (εισ.:πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας έτους 2016 (εισ.:πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας έτους 2015 (εισ.:πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση συμβάσεων μίσθωσης κτιρίων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΔΙΕΚ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικύρωση προγραμματισμένων συμβάσεων για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από καιρικά φαινόμενα (εισ.: Γ. Αγγέλου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στο άλσος Παπαράντζας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Ζαϊμίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-6 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-7 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-14 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-15 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-23 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-5 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς κατόπιν άγονων δημοπρασιών (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95, 96 & 159  του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 27-11-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00“ μ.μ, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης το παρακάτω:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)