Συνάντηση εργασίας των Διοικητών των Νοσοκομείων Καρδίτσας και Τρικάλων

Συνάντηση εργασίας των Διοικητών των Νοσοκομείων Καρδίτσας και Τρικάλων

Συνάντηση εργασίας των Διοικητών των Νοσοκομείων Καρδίτσας και Τρικάλων

Στα πλαίσια της συνεργασίας των  Νοσοκομείων Καρδίτσας και Τρικάλων, στις 24/11/2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας των δύο Διοικητών. Στη συνάντηση αυτή  οι δύο Διοικητές, κα Δάλλα Κωνσταντία και κος Σουφλιάς Γεώργιος, συζήτησαν λειτουργικά θέματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία και συνεργασία των δύο Νοσοκομείων.