Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια η διακήρυξη δημοπράτησης για τη βελτίωση του δρόμου...

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια η διακήρυξη δημοπράτησης για τη βελτίωση του δρόμου Βόλος – Βελεστίνο

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια η διακήρυξη δημοπράτησης για τη βελτίωση του δρόμου Βόλος – Βελεστίνο

Δόθηκε σήμερα το μεσημέρι, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση οδικού τμήματος Α/Κ Βελεστίνου – Βόλος από Χ.Θ.0+489 έως Χ.Θ. 3 +489» αρχικού προϋπολογισμού 9.200.000 ευρώ.

Το έργο είναι το πρώτο που θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020 και αφορά στη βελτίωση τμήματος του οδικού δικτύου Βελεστίνο – Βόλος, το οποίο χρήζει επέμβασης λόγω των αστοχιών της προηγούμενης εργολαβίας.

Υπενθυμίζεται πως προηγήθηκε η έγκριση των τευχών δημοπράτησης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό και το έργο δημοπρατείται μετά από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.