Καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων της δράσης «Σύστημα Ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων...

Καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων της δράσης «Σύστημα Ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων »

Καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων της δράσης «Σύστημα Ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων »

Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων της δράσης «Σύστημα Ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων », για το έτος 2013 (1ο έτος εφαρμογής) , για την Π.Ε. Καρδίτσας.
Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα παρακάτω:
Στις 27/11/2015 αναρτήθηκαν στον πίνακα της Υπηρεσίας οι ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ για τους δικαιούχους του προγράμματος «Σύστημα Ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων», της 2ης πρόσκλησης ,για το έτος 2013(1ο έτος εφαρμογής), για την Π.Ε. Καρδίτσας.
Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής ,μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν ενστάσεις εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Καρδίτσας, στο τηλέφωνο 24413-55249 (αρμόδια γεωπόνος η κ. Φ. Βολιώτου ).

SHARE